Terug naar profijten

De goedheid van de geleerden verspreiden en hen verdedigen

 Imam As-San’aanie (overleden 1182 H) zei:

“De beste onder de mensen is degene die goedheid over de geleerden verspreidt en hen verdedigt als hij iets slechts over hen hoort”.

At-Tanwier 9/528).

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren