Terug naar profijten

De ‘Isma (de onfeilbaarheid) is alleen voor de Boodschapper salla Allaahoe aleihi wasallam

Sheych Ahmed Baazamoel zei:

“De geleerde maakt fouten. Want als we zeggen dat de geleerde geen fouten maakt, dan zal dat betekenen dat we hem de ‘Isma (de onfeilbaarheid) geven! En dat we de verplichting moeten hebben om hem te volgen zoals wij de Boodschapper(Mohammed) salla Allaahoe aleihi wasallam moeten volgen. Dit wordt niet gezegd door een wijze persoon, laat staan door een geleerde”.

Serie Ilaa Mataa,3.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren