Terug naar profijten

De kleine Bida’ zijn de voorloper van de grote Bida’

At-Tadmmoeriyah 218.

Sheych El-Islaam Ibn Taymiyah (overleden 728H) zei:

“Het eerst wat er wordt verspreid, zijn de kleine Bida’ (enkelvoud van Bid’ah).
En hoe zwakker het licht van de profetie (de Soennah) wordt, des te sterker zal de Bid’ah worden”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren