Terug naar profijten

De liefdadigheid aan de schepping kan zowel met geld als spraak

De grote geleerden Assa’die (overleden 1376 H) zei:
"Onder de grootste beschermers tegen het Helle(vuur) behoort de liefdadigheid aan de schepping (aan mensen) met geld en spraken."

Bahjat Qoeloeb El Abraar, blz. 44

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren