De liefdadigheid aan de schepping kan zowel met geld als spraak

2/7/2021

De grote geleerden Assa’die (overleden 1376 H) zei:
"Onder de grootste beschermers tegen het Helle(vuur) behoort de liefdadigheid aan de schepping (aan mensen) met geld en spraken."

Bahjat Qoeloeb El Abraar, blz. 44