De mensen hebben het goed, zolang de geleerden spreken zonder angst

Mohammed Ibn Sirien zei dat Aday Ibn Hatim, radhiya Allaah anhoe heeft gezegd:

Jullie zullen het nog steeds goed hebben, zolang jullie niet goedkeuren wat jullie afkeurden. En jullie niet afkeuren wat jullie goedkeurden. En zolang jullie geleerde met jullie spreekt zonder vrees.

El Ibaana El Kobraa 1/190-191

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER