De mensen hebben het goed, zolang de geleerden spreken zonder angst

Mohammed Ibn Sirien (overleden 110 H) zei dat Aday Ibn Hatim, radhiya Allaah anhoe heeft gezegd:

"Jullie zullen het nog steeds goed hebben, zolang jullie dat niet goedkeuren wat jullie afkeurden. En dat jullie niet afkeuren wat jullie goedkeurden.
En zolang jullie geleerde met jullie spreekt zonder vrees".

El Ibaana El Kobraa 1/190-191.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER