Terug naar profijten

De mensen hebben het goed, zolang de geleerden spreken zonder angst

El Ibaana El Kobraa 1/190-191.

Mohammed Ibn Sirien (overleden 110 H) zei dat Aday Ibn Hatim, radhiya Allaah anhoe heeft gezegd:

"Jullie zullen het nog steeds goed hebben, zolang jullie dat niet goedkeuren wat jullie afkeurden. En dat jullie niet afkeuren wat jullie goedkeurden.
En zolang jullie geleerde met jullie spreekt zonder vrees".

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren