Terug naar profijten

De prachtige verlatenheid, de prachtige vergeving en het prachtige geduld

Sheych El Islaam Ibn Taymiyah (overleden 728H) zei:

“Allaah de Verhevene noemde in de Qor-aan de prachtige verlatenheid, de prachtige vergeving en het prachtige geduld.

En er is gezegd: de prachtige verlatenheid is de verlatenheid zonder schade (te veroorzaken);

De prachtige vergeving is de vergeving zonder verwijt;

Het prachtige geduld is het geduld zonder te klagen bij de schepsel (de mens)”.

El-'Oeboediyah, blz. 85.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren