De Soennah is zoals de ark van Noeh (Noach)

Abdoe Allaah IbnWahb (overleden 197 H) zei:

We waren bij (imam) Malik; ik sprak hem over de Soennah en hij zei: “De Soennah is zoals de ark van Noeh (de ark de profeet Noach). Wie deze neemt zal overleven en wie deze mist zal verdrinken”.

Ibn Asaakir in Taariekh Dimashq 9/14.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER