Terug naar profijten

De Soennah is zoals de ark van Noeh (Noach)

Ibn Asaakir in Taariekh Dimashq 9/14.

Abdoe Allaah IbnWahb (overleden 197 H) zei:

We waren bij (imam) Malik; ik sprak hem over de Soennah en hij zei: “De Soennah is zoals de ark van Noeh (de ark de profeet Noach). Wie deze neemt zal overleven en wie deze mist zal verdrinken”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren