Terug naar profijten

De Soennah is zoals de ark van Noeh (Noach)

Abdoe Allaah Ibn Wahb (overleden 197 H) zei:

We waren bij(imam) Malik; ik sprak hem over de Soennah en hij zei:
“De Soennah is zoals de ark van Noeh (de profeet Noach). Wie deze neemt zal overleven en wie deze mist zal verdrinken”.

Ibn Asaakir, Taariekh Dimashq 9/14.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren