Terug naar profijten

De Soennah wordt bewaakt met de waarheid, eerlijkheid en gerechtigheid

Sheych El Islaam Ibn Taymiyyah (overleden728 H) zei:

“De Soennah wordt bewaakt met de waarheid, eerlijkheid en gerechtigheid. En wordt niet bewaakt door leugens of onrecht. Als iemand de valsheid met valsheid en de Bid’ah met Bid’ah bestrijdt, dan is dit precies wat de voorgangers en imams hebben veroordeeld”.

Dar-e Ta’aarodh El-Aql wa Annaql 7/182.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren