Terug naar profijten

De sterkste persoon is degene die op Allaah vertrouwt

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“De allergrootstemacht zit in het vertrouwen op Allaah. Sommige van de Salaf (vrome voorgangers)zeiden: Wie de sterkste wil zijn van de mensen: laat hem op Allaah alleen vertrouwen.”

Zaad El Ma’maad 2/331.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren