Terug naar profijten

De sterkste vertrouwen op Allaah is afhankelijk van de sterkte van de Tawhied

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:
“Het vertrouwen op Allaah is afhankelijk van de sterkte van de Tawhied (het monotheïsme). Wanneer een dienaar zich tot iemand anders dan Allaah wendt, neemt deze wending een plaats in zijn hart.”

Madaaridj Assaalikien 2/120.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren