Terug naar profijten

De valsheid van de valse geleerden moet blootgesteld worden

El-Haafidh Ibn Radjab (overleden 795H) zei :

“Wat betreft de mensen van Bida’ (innovaties in de godsdienst) en misleidingen degenen die zich gelijk stellen met de geleerden en toch niet tot hen behoren, het is toegestaan ​​om hun onwetendheid bloot te stellen en hun fouten te tonen als een waarschuwing, zodat de anderen hen niet volgen…”.

El-Farq baina An-Nasiehah wat-Ta’yier 36.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren