Terug naar profijten

De waarheid niet volgen vanwege afgunst, hoogmoedigheid een begeerte


Sheych El Islaam Ibn Taymiyyah (overleden 728H) zei:

“Het kan zo zijn dat iemand weet dat de waarheid bij een ander ligt en toch ontkent hij dat vanwege zijn afgunst, om zich superieur te voelen, of vanwege een eigen begeerte.
En de oorzaak hiervan is dat hij hem gewoon wil aanvallen en hem op alle mogelijke manieren wil weerleggen. Terwijl hij weet dat de waarheid bij de ander ligt”.

Majmoe’ Eln Fataawaa 7/191.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren