Terug naar profijten

De zoetheid bevindt zich in drie zaken


Hasan El Basrie (overleden 110 H) zei:

“Zoek de zoetheid in drie zaken:

1.     In het gebed;

2.     In de Dhikr (het gedenken van Allaah);

3.     In het reciteren van de Qor-aan.

Als je dit niet vindt, weet anders dat de deur gesloten is.”

Madaarij Assaalikien blz. 463.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren