Terug naar profijten

De zwakte in kennis en gebrek aan geduld, een grote oorzaak voor Fitan

Sheych El Islaam Ibn Taymiyyah (overleden 728H) zei:

“Een van de grootste oorzaken van de Fitan is een gebrek aan geduld. De Fitnah heeft twee oorzaken:
Ofwel door de zwakte van de kennis, ofwel de zwakte van het geduld.”

El-Moestadrak alaa El-Majmoe’ 5/127.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren