Door het gedenken van Allaah worden de schulden kwijtgescholden

3/7/2021

Sheych AbdoerRahmaan Assa’die (overleden 1376 H) zei:
“En wie het meeste Allaah gedenkt, zijn zonden worden kwijtgescholden, zijn tekortkomingen zullen worden verholpen.
Dus wat een succes hebben degenen die Allaah gedenken!”.

El-Fawaakih As-shahiya, blz. 54.