Terug naar profijten

Een begraafplaats bezoeken moet een vermaning zijn

Sheych Ibn Oethaimien (overleden1421 H) zei:
“Als een persoon een begraafplaats bezoekt, laat dit bezoek als vermaningzijn en niet een emotionele gelegenheid. Want sommige mensen bezoeken het graf van hun vader of het graf van hun moeder met genegenheid, tederheid en liefde. Maar ook al behoort dit tot de aard van mensen, dan moet het bezoek geschieden conform de reden die de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft vermeld. Dat het herinnert en laat denken aan het hiernamaals en de dood. Deze mensen die nu begraven zijn waren in het verleden zoals jij, ook op aarde en nu zijn zij in de grond en afhankelijk van hun daden. Zij kunnen geen goede daad verrichten, noch kunnen zijn een slechte daad verwijderen. Dus denk hier goed over na”.

Doroos El-HaramnEl-Makkie, blz. 51.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren