Een geleerde kan ook fouten maken, daarom wordt niet alles van hem geaccepteerd

Ibn El Qayyim (overleden 751 H) zei:

“De geleerde kan hoe dan ook in de fout gaan. Hij is niet onfeilbaar. Het is niet toegestaan ​​om alles wat hij zegt te accepteren alsof hij geen fouten kan maken. Dit is wat iedere geleerde op aarde heeft bekritiseerd, verboden en de volgers hiervan berispt. Dat is de oorzaak van de Fitna van de na-apers. Zij volgen blindelings de geleerde in zijn fouten”.

I’laam El-Moewaqqi’ien 2/192

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER