Een gelovige is behoeftig aan de bescherming van Allaah, ongeacht zijn niveau aan kennis en geloof

Sheych Saalih Ibn Fawazan El Fawzaan zei:

“Niemand mag door zichzelf bedrogen worden, ongeacht het niveau aan kennis en geloof hij heeft bereikt. Hij moet eerder zijn onmacht en afhankelijkheid erkennen jegens Allaah de Verhevene. En wanneer Allaah hem niet beschermt, dat hij in gevaar komt”.

I’aanat El Moestafied blz. 13

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER