Terug naar profijten

Een gezegende persoon is degene die het goede leert aan de anderen

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:
“De zegen van een persoon is dat hij de anderen de goedheid leert waarop hij zich ook bevindt.
Alsook zijn advies aan iedereen die hij ontmoet.
Verhalend zegt Allaah bij monde van Iesaa (Jezus Christus) aleihi Assalaam:
{Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden}.
Soerat Maryam 31 (Qor-aan 19:31).

Dat wil zeggen een leraar van goedheid die oproept tot Allaah, aan Hem herinnert, naar Zijn gehoorzaamheid verlangt. Dit behoort tot de zegening vaneen persoon”.

Rasaa-il Ibn El-Qayyim blz. 3.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren