Een gezond hart draagt geen haat, afgunst, eigentrots en arrogantie

13/4/2021

Ibn El-Arabie El-Maalikie (overleden 543 H) zei:

“Het hart zal niet gezond zijn als het een hatelijke, jaloerse, eigentrots en arrogant hart is.
De Profeet, salla Allaahoe aleihi wasallam, heeft voor een (volledige)geloof bepaald dat men (een moslim) voor zijn broer hetzelfde moet liefhebben dat wat hij voor zichzelf liefheeft”.

Ahkaam El-Qor-aan 3/459.