Terug naar profijten

Een gouden advies

Fath Ar-Rabb El-Wadoed 1/104

Sheych Ahmed An-Najmie (overleden 1429 H) is gevraagd:

Wat adviseert u een moslim in onze tijd?”
Hij antwoordde: "Ik adviseer hem dat hij:
- Op Tawhied (het monotheïsme) en de ware geloofsovertuiging blijft;
- Zich bezig houdt met het uitvoeren van de taken en de verplichtingen;
- In gezelschap blijft van de goede (mensen) en wegblijft van slechte (mensen);
- De Soenan volgt en bij Bida’ wegblijft;
- En ik waarschuw hem tegen de Fitan, het zijn er veel in deze tijd;
- Ook adviseer ik hem om thuis te blijven en te huilen over zijn zonde(n). De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zei tegen een van zijn metgezellen:
“Blijf in jouw huis en huil om jouw zonde”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren