Terug naar profijten

Een manier van kennis vergaren

Assiyar van Adhahabie 10/70.

Ahmed Ibn Salamah An-Nisaaboerie (overleden 286 H) zei:

“Ishaq Ibn Rahawieh trouwde met een vrouw, waarvan de man was overleden.
Hij bezat boeken van Imam Ash-Shaafi'ie.
Hij (Ishaq Ibn Rahawaieh) trouwde met die vrouw vanwege de boeken”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren