Een zonde plegen vereist onmiddellijk Tawbah

26/2/2021

Sheych El-Islam Ibn Taymiyyah (overleden 728H) zei:

“…Hetzelfde geldt voor het gebed van berouw: als men een zonde pleegt, is berouw onmiddellijk verplicht. Men bidt dan twee Rak'ahs en vervolgens toont hij berouw, zoals inde Hadieth van Aboe Bakr Al-Siddiq radhiya Allaahoe anhoe.”

Majmooe’ El-Fataawaa 23/215.