Eerst Allaah met zuivere Tawhied aanbidden, dan Hem om leiding vragen

26/2/2021

Sheych Abdoel Hamid Ibn Badis (overleden 1359H) zei:
Onze eerste zorg was om de leer van het monotheïsme te zuiveren van de vervuiling van de Shirk in spraak, in daad en in geloofsleer. En dat is de basis van het gedrag.

Daarom is er begonnen met: {U alleen aanbidden wij} vóór: {Leid ons…} in Soerat El Fatihah”.

Aathaar Ibn Badis 5/170.