Terug naar profijten

Ellendig zijn de mensen van begeertes

Imam Malik Ibn Anas (overleden 179 H) zei:

“Mensen van begeertes (innovaties) zijn ellendige mensen. Begroet hen niet en afstand van hen houden is voor mij dierbaarder”.

Taariekh Ibn Ma’ien, 1/190.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren