Gedragsprobleem

Sheych El-Albaanie (overleden 1420 H) zei:

“De waarheid is zwaar, dus overbelast haar niet met jullie slechte gedrag. Ik dacht altijd dat het probleem in de natie slechts een geloofsprobleem was. Maar het is me nu duidelijk geworden dat het een geloof- en gedragsprobleem is”.

Silsilat El-Hoedaa Wan-Noor 900

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER