Terug naar profijten

Het allerkrachtigste middel van verdediging is het vertrouwen op Allaah

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“Vertrouwen (op Allaah) is een van de krachtigste middelen waarmee een​​dienaar datgene bestrijdt wat onverdraaglijk is: schade, onderdrukking en agressie van de schepping (van de mensen).”

Badaa-i’ El Fawaa-id 2/239.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren