Terug naar profijten

Het belang van goede manieren

Madaarij Assaalikien 2/294.

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:


“De hele religie bestaat uit goede manieren. Dus wie jou heeft overtroffen in de goede manieren, heeft jou overtroffen in de religie”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren