Het belang van goede manieren

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:


“De hele religie bestaat uit goede manieren. Dus wie jou heeft overtroffen in de goede manieren, heeft jou overtroffen in de religie”.

Madaarij Assaalikien 2/294.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER