Het belang van ‘Laa ilaaha illa Allaah’

26/2/2021

Soefiaan Ibn Oeyaina (overleden 198 H) zei:
“Er is geen betere gunst die Allaah aan Zijn dienaren schenkt, dan hen kennis te laten nemen met ‘Laa ilaaha illaAllaah’.”

Hilyat El-Awliyyaa 7/272.