Terug naar profijten

Het boek van Tawhied moet vaak gelezen worden

Sheych Mohammed Taqyoe Addine El-Hilaali (overleden 1407 H) zei over het boek Tawhied van Sheych Mohammed Ibn AbdilWahhaab:

“Het is niet voldoende om het een keer te lezen: je dient het altijd te lezen. Telkens wanneer je het gelezen hebt, lees het dan opnieuw, zoals ik dat ook doe. De mensen hebben het altijd nodig, zodat de monotheïst er sterker van (Tawhied) wordt en zodat de polytheist afstand neemt van de Shirk.”

Majmooe’ El-Fataawaa 1/306.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren