Terug naar profijten

Het geluk is afhankelijk van het vasthouden aan de Soennah

Studies in de Manhadj.

Sheych Soelaiman Ar-Rohaylie zei:

“Jouw geluk is afhankelijk van jouw handelen naar de Soennah. Hoe meer je aan de Soennah vasthoudt, deze toepast en ernaar handelt, des te meer het geluk in jouw hart zal toenemen. Totdat jij in dit wereldse leven leeft alsof je in het Paradijs leeft. Ondanks de lotsbeschikkingen, jouw hart leeft dan in het paradijs, ook al is jouw lichaam in dit wereldse leven. Jij lijdt pijn in dit wereldse leven maar het hart is alsof het in het Paradijs is”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren