Terug naar profijten

Het gevaar van de Khawaaridj

El Minhaaj 4/528.

Sheych El Islaam Ibn Taymiyyah (overleden 728H) zei:

“De Khawaaridj (de Kharidjieten) worden of verslagen, of ze krijgen de overhand, waarna hun bezit (macht) verdwijnt. Ze hebben geen religie gevestigd, noch iets van het wereldse (de Doenyaa) behouden”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren