Het gevaar van de Khawaaridj

11/4/2021

Sheych El Islaam Ibn Taymiyyah (overleden 728H) zei:

“De Khawaaridj (de Kharidjieten) worden of verslagen, of ze krijgen de overhand, waarna hun bezit (macht) verdwijnt. Ze hebben geen religie gevestigd, noch iets van het wereldse (de Doenyaa) behouden”.

El Minhaaj 4/528.