Terug naar profijten

Het is voor ons verplicht om het bewijs te volgen en niet de mannen

Uitleg Hadieth over de Fitan, 1441

Sheych Abdelmajid Djoemoe’ah zei:

“De geleerde, hoe groot/breed zijn kennis ook kan zijn, kan het bewijs over het hoofd zien, maar ook de Hadieth.
Daarom vereist/verplicht de Sharie’ah (Sharia) om het bewijs te volgen, maar vereist niet de mannen (de geleerden) te volgen”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren