Terug naar profijten

Het kostbaarste wat een moslim kan hebben is de Tawhied (het monotheïsme)

Sheychb Soelayman Ar-Rohaylie zei:

“Het monotheïsme is dat je jouw daden voor Allaah de Almachtige alleen toewijdt. Dus het kostbaarste, het mooiste en het beste wat de moslim heeft is de eenheid van de Heer der werelden. En het hoogste dat Allaah voor Zijn dienaren heeft verplicht gesteld is de Tawhied.
De Tawhied is de sleutel tot de Goedheid. En wie de Goedheid zonder de sleutel wil verkrijgen wordt niet voor hem geopend. De sleutel tot de goedheid is de eenheid van de Heer der Werelden.
Het monotheïsme gaat vooraf aan de handelingen en is de voorwaarde voor hun aanvaarding. Het is (ook) de belangrijkste taak en de hoogste dwingende verplichting. Er is geen echte zekerheid voor een persoon behalve met het monotheïsme”.

Sharh El-Wasiyyah As-Soraa blz. 110.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren