Terug naar profijten

Het meest volmaakte vertrouwen is het vertrouwen op Allaah alleen

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:
"Het meest volmaakte vertrouwen op Allaah is dat de gelovige van niemandanders afhankelijk moet zijn dan Allaah."

Ar-Radd ‘alaa Ash-Shaadlie blz. 5.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren