Terug naar profijten

Het misprijzen van anderen geschiedt met kennis

Djaami’ El Masaa-il 7/397.

Sheych El Islaam Ibn Taymiyah (overleden 728 H) zei:

“Niemand mag een ander zonder kennis misprijzen of uit eigen begeerte. Demens is verantwoordelijk voor zijn eigen zonden en niet voor de zonden van anderen”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren