Terug naar profijten

Het misprijzen van anderen geschiedt met kennis

Sheych El Islaam Ibn Taymiyah (overleden 728 H) zei:

“Niemand mag een ander zonder kennis of uit eigen begeerte misprijzen. Demens is verantwoordelijk voor zijn eigen zonden en niet voor de zonden van anderen”.

Djaami’ El Masaa-il 7/397.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren