Terug naar profijten

Het misprijzen van slechte personen behoort tot de religie van Allaah

Sharh El-Ibaanah As-Soghraa, bandje nr. 17.

Sheych Mohammed Ibn Haadie zei:

“Het misprijzen (van personen) behoort tot de religie van Allaah. Deze kennis behoort tot de religie, dus kijk goed van wie jullie je religie nemen. Zoals je mensen prijst, kun ook anderen misprijzen. Als je gevraagd wordt (over iemand)die misprezen is en je zwijgt, dan ben je een misleider van de Oemmah van Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam. Omdat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:
‘’Het geloof is An-Nasiehah (advies). De Sahaabah (de metgezellen) vroegen: “Voor wie, o Boodschapper van Allaah? 
Hij zei: voor Allaah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, voor demoslimleiders en het hele moslimvolk”.
En dit is voor alle moslims. Als iemand jou iets vraagt over een bepaalde persoon, en je kent deze persoon, dan moet je antwoord geven. Ken je hem niet, dan moet je hem naar degene die hem kent verwijzen, dit is wat verplicht is”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren