Terug naar profijten

Het misprijzen van slechte personen is advies uitbrengen aan de Oemmah 

Sheych Ibn Baaz (overleden 1420 H) zei:

“De kritiek van de geleerden en het misprijzen van degene die misprijst zou moeten worden, behoort tot het advies uitbrengen aan de Oemmah. En het waarschuwen tegen een Bid’ah of een afwijking is een duidelijke verplichting, zoals demoslimgeleerden dat eerder deden en nu nog steeds doen”.


Arrasaa-il El-Moetabaadalah 297

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren