Terug naar profijten

Het Salafisme is geen partij, maar een goddelijke Da’wah methodiek

Sheych Zaid El Madkhalie (overleden 1435 H) zei:

“Wat het Salafisme betreft, het is geen partij van de partijen en heeft geenoprichter van onder de mensen. Maar is een goddelijke methodiek, uit het Boek(de Qor-aan) en de Soennah. Hiernaar hebben de metgezellen van de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam gehandeld.
Daarom zijn zij As-Salaf (voorgangers) genoemd. Dat wil zeggen onze Salaf (de voorgangers) die zijn heengegaan. Zij waren op de waarheid en zij handelden goed”.

 
El-Aqd El-Monnaddhad El-Djadied 1/97.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren