Terug naar profijten

Het tonen van de vijandschap belemmert de vergeving

Ibn Rajab El-Hanbalie (overleden 795 H) zei:
“Onder de zonden die de vergeving verhinderen, is het tonen van de vijandschap en wrok van de moslim jegens zijn broeder.
Een haat die gebaseerd is op eigen begeerte. Dit belemmert ook de vergeving tijdens de meeste tijden van vergeving en barmhartigheid.”

Lataa-if El-Ma’aarif 139.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren