Het vasthouden aan de Soennah is de redding

Ibn Shihaab Az-Zoehri, (overleden124 H) zei:

Er is ons bereikt op gezag van geleerden die zeiden:” vasthouden aan de Soennah is de redding”.

Djaami’ Bayaan El-‘Ilm 1/592.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER