Het vergaren van wijsheid

10/1/2021

Imam Ash-Shaafi’ie (overleden 204 H) zei:

“Wie wil dat Allaah zijn hart opent en hem wijsheid schenkt, die moet alleen zijn, minder eten en zich onthouden van omgang met dwazen en sommige geleerden die niet eerlijk of beleefd zijn”.

Manaaqib Ash-Shaafi’ie van El-Bayhaqie 2/172.