Het vergaren van wijsheid

Imam Ash-Shaafi’ie (overleden 204 H) zei:

“Wie wil dat Allaah zijn hart opent en hem wijsheid schenkt, die moet alleen zijn, minder eten en zich onthouden van omgang met dwazen en sommige geleerden die niet eerlijk of beleefd zijn”.

Manaaqib Ash-Shaafi’ie van El-Bayhaqie 2/172.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER