Het voordeel van de stilte

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“Stilte levert liefde en waardigheid op. En wie zijn mond houdt, zal zichzelf
gerust stellen”.

.

Rawdhat El-‘Oeqalaa-e 33

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER