Terug naar profijten

Het voordeel van de stilte

Rawdhat El-‘Oeqalaa-e 33

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“Stilte levert liefde en waardigheid op. En wie zijn mond houdt, zal zichzelf
gerust stellen”.

.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren