Terug naar profijten

Het voordeel van het veelvuldig reciteren van de Qor-aan

Nooron AlaaAddarb 12/20.

Sheych Ibn Oethaimien (overleden 1421 H) zei:

“De integriteit en de gezondheid van het hart wordt het best beïnvloed door het veelvuldig lezen van de Qor-aan.”

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren