Terug naar profijten

Het wereldse leven is een voorloper van het Hiernamaals

Sheych Ibn Baaz (overleden 1420 H) zei:

“Deze wereld is de verblijfplaats voor test en beproeving. Het is de verblijfplaats van werk en voorbereiding op het hiernamaals”.

Majmoe’ El-Fataawaa 8/349.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren