Terug naar profijten

Het zingen (muziek maken) brengt schade toe

Ighaathat Al-lahfaan blz. 446.

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“Zingen is een hartspion, een dief die de mannelijkheid wegneemt en die het beschadigen van het verstand veroorzaakt.
Het (zingen) doordringt tot het diepst in de harten en leidt naar verbeelding.
Het verergert de begeerte van de hartstocht, de lust, de lichtzinnigheid, en dwaasheid.
Je ziet een man met kenmerken van waardigheid: een verlicht verstand, vreugde van het geloof, de waardigheid van de islam en de zoetheid van de Qor-aan.
Als hij het gezang hoort en tot haar wendt, zal zijn verstand verzwakt worden, zijn schaamte verminderen, zijn mannelijkheid verloren gaan, zijn onbeduidendheid zal verdwijnen, zijn vreugde zal afscheid van hem nemen en de Shaytaan zal (hiermee) worden verheugd.
Zijn Iman klaagt hem bij Allaah aan en de Qor-aan wordt heel zwaar voor hem”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren