Terug naar profijten

Hoe moet een student kennis vergaren?

Imam As-Sha’bie (verleden 100 H) zei:

“O studenten, vergaar kennis niet met dwaasheid en roekeloosheid. Vergaarkennis met gerustheid, waardigheid en zorgvuldigheid”.

Rawdhat El Oeqalaa blz. 34.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren